Cennik

Odpłatność za nasze usługi określana jest indywidualnie, zależnie od:

 • formy prowadzonej księgowości:
  • księgi rachunkowe,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • inne
 • formy opodatkowania:
  • zasady ogólne PIT,
  • ryczałt od przychodów,
  • podatek dochodowy od osób prawnych CIT,
  • najem
 • formy prawnej:
  • osoba fizyczna,
  • spółka cywilna , partnerska, jawna, komandytowa,
  • spółka z o.o.
  • fundacja,
  • stowarzyszenie,
  • inne
 • ilości dokumentów do księgowania,
 • ilości zatrudnianych pracowników.

Prosimy o wypełnienie ankiety , co pozwoli na przedstawienie orientacyjnej ceny usługi. Skontaktujemy się bez zbędnej zwłoki.