Analizy ekonomiczno-finansowe

  • ocena stanu i perspektyw rozwoju podmiotów gospodarczych,
  • opracowywanie prognoz i planów finansowych; biznes plany i studia wykonalności projektów inwestycyjnych,
  • ocena efektywności finansowej i ekonomicznej oraz analizy wrażliwości projektów,
  • analiza możliwości pozyskania źródeł finansowania działalności, w tym: ocena warunków kredytów, leasingu,
  • sporządzanie dokumentacji dla zewnętrznych instytucji finansujących: wniosków kredytowych,
  • pomoc w rozliczaniu zobowiązań beneficjentów z tytułu uzyskanego wsparcia UE (sprawozdania, wnioski o płatność),
  • wyceny majątku i wartości podmiotów gospodarczych..