Ewidencja VAT

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT ,
 • prowadzenie ewidencji zakupów VAT
 • reklama publiczne i niepubliczna ,
 • transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów- WNT ,
 • transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu- WNT ,
 • transakcje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów WDT ,
 • wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne ,
 • eksport towarów ,
 • import towarów i usług ,
 • leasing ,
 • inne.