Płace i kadry, (rozliczenia ZUS)

  • zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy,
  • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • sporządzenie umów cywilnoprawnych w tym umów zlecenia lub umów o dzieło,
  • sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, wyliczanie comiesięcznych składek , przekazywanie deklaracji do ZUS,
  • sporządzanie informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników PIT11/8B.